Mestereink, iskoláink

Az irányítás és segítség, melyet tanácsadói praxisunkhoz kapunk iskolánk és tanáraik személyében, egyedülálló és példaértékű. Mestereink soha ki nem merülő táptalajt biztosítanak az általuk átadott tudásnak.

Nagy hangsúlyt fektetünk saját magunk folyamatos képzésére, a segítségnyújtás lehetőségeinek fejlesztése, illetve – egyéni célként – a Feng Shui Mester fokozat elérése érdekében. Mindehhez a hátteret a kanadai Feng Shui Research Center és tanáraink, Halassy Marianna és Master Joseph Yu biztosítják, akik a kínai metafizika mesterei.

Creative Healing Institute

Halassy Marianna és a Creative Healing Institute

www.chicreativehealinginstitute.com

Halassy Marianna

A Creative Healing Intézetet (CHI) Halassy Marianna 1999-ben alapította azzal a céllal, hogy segítse az egyént az önmegvalósítás legmagasabb szintjének elérésében, az egyensúly megteremtésével önmagában és környezetében. Célja a kínai metafizika széleskörű megismertetése, hogy az érdeklődők számára elérhetővé és alkalmazhatóvá tegye örökérvényű tanításait.

Halassy Marianna okleveles hipnoterapeuta, kínai metafizikai tanácsadó és a Feng Shui Research Center (FSRC) tanára.

2003-ban kapott Yu mestertől felhatalmazást az oktatásra, és engedélyt a FSRC tananyagának magyar nyelvű fordítására.

2004 júliusában indult a magyarországi Tradicionális Feng Shui levelező tagozat munkája.

Azóta elkészült a Négy Pillér Sorsmeghatározás tananyagának fordítása, így 2006 februárjában elindult a kínai asztrológia magyarországi levelező csoportja is.

Feng Shui Research Center

Master Joseph Yu és a Feng Shui Research Center

www.astro-fengshui.com

Joseph Yu

Joseph Yu a második világháború idején született Dél-Kínában. A hongkongi egyetemen tanult matematikát és fizikát, ahol a 60-as évek elején szerzett diplomát. A fiatal, tudományos beállítottságú Joseph Yu döbbenten tapasztalta, hogy a kínai ember mindennapos élete milyen mélységesen átszövődött babonás hiedelmekkel, és megfogadta, hogy tudományosan megcáfolja, elsöpri ezeket a nevetséges babonákat.

Ezzel az elhatározással rendszeresen látogatta a könyvtárakat, ahol tanulmányozta az ősi Feng Shui és asztrológiai könyveket, keresve azok megtámadható gyengeségeit.

Minél mélyebbre jutott kutatómunkája során, annál inkább rabja lett ezeknek az ősi tudományoknak, és felismerte azt a felbecsülhetetlen értéket, amelyet e gazdag hagyományokra visszatekintő ősi kínai kultúra kínált.

Hosszú évek kutatómunkája és tanulása után úgy határozott, hogy továbbadja ismereteit, a hiteles, autentikus Feng Shui-t és asztrológiát.

Az ősi kínai tudományok és művészetek terjesztése Yu mester küldetésévé vált.

A kanadai Feng Shui Research Centert (FSRC) 1997-ben alapította meg a különböző kínai metafizikai módszerek megőrzésére, terjesztésére, kutatására és oktatására.

Yu mester olyan körültekintéssel állította össze az intézet tananyagát, hogy abban a kedvtelésből tanuló és a hivatásos tanácsadó egyaránt megtalálhatja a számára megfelelő szintet.

A folyamatos képzésre felállított zártkörű fórumokon minden hallgató a tantárgyat oktató tanár szüntelen figyelmének középpontjában áll, valamint évente kötelező továbbképzésen vesz részt, melynek elmulasztása a tanácsadói minősítés visszavonásával jár.

Az intézet szigorú feltételekhez köti a mesteri fokozat elérését. A tanácsadóknak a különböző kínai metafizikai ágazatokban megszerzett megfelelő tájékozottságukat és gyakorlottságukat kell bizonyítaniuk, mielőtt mestervizsgát tehetnek.

Az intézet megnyitása óta az FSRC az egyik legjelentősebb iskolává nőtte ki magát a taoista tudományok oktatásában. Eddig több száz hivatásos szaktanácsadót és tanárt képzett szerte a világon.

Vissza az irodánkhoz