Feng Shui

Feng Shui - tájkép

A Feng Shui olyan mesterség, amely segít az ember és a természet közötti dinamikus egyensúly megvalósításában. Alapelvei az ősi kínai kultúrában gyökereznek, a taoista filozófiából erednek.

Folyamatosan gyorsuló életritmusunk, a megélhetésért folytatott küzdelem során felhalmozódó feszültségek, negatív érzelmek rombolóan hatnak egészségünkre, szűkebb és tágabban értelemben vett környezetünkre. Ahhoz, hogy mindezt pozitív irányba változtassuk meg, javítsuk életminőségünket, a tradicionális Feng Shui hatékony eszközrendszert biztosít. Segít otthonunk, munkahelyünk és környezetünk harmonizálásában, jólétünk megteremtésében.

A módszer

Az általunk alkalmazott módszerek alapvetően eltérnek a Magyarországon általánosan elterjedt, divatos, egyszerűbb és kevésbé hatékony technikáktól.

Feng Shui - új ház

Az úgynevezett Xuan Kong (idő tér) Fei Xing (repülő csillag) iskola módszerét, közismert nevén Repülő Csillag Feng Shui-t és a hozzá szervesen kapcsolódó technikákat alkalmazzuk.

Az idő tényezőjét is magukba foglaló, alapvető matematikai formulákkal dolgozunk, amelyeket az adott épületre, annak környezetére és lakóira szabottan, egyedi módon alkalmazunk. Ebben a rendszerben nincsenek minden épületre sablonosan alkalmazható képletek; a tanácsadást körültekintő, alapos környezetvizsgálat és terepszemle előzi meg.

Az egyénre szabott tanácsadáshoz nélkülözhetetlen az érintettek ún. személyes energiája mellett a születési-, illetve aktuálisan működésben lévő energiájuk feltérképezése a Négy Pillér analízis segítségével. A Feng Shui felmérés része a Xuan Kong Da Gua technika használata, mely pontosabb képet ad az épület és a lakók - vagy az ott dolgozók - viszonyáról, valamint az egyik nélkülözhetetlen eszköz a fontos események megfelelő időzítéséhez.

Magánszemélyeknek

A tradicionális Feng Shui tanácsadás célja otthonában a harmonikus környezet kialakítása, illetve az Ön által felvázolt problémát okozó esetleges energiablokkok feltérképezése és kioldása.

Nappali szoba

A tradicionális Feng Shui tanácsadás során a látható környezet és a láthatatlan energiák feltérképezése történik az Ön ingatlanán kívül és belül.

Gondos környezettanulmány után felállítjuk a ház energetikai térképét. Ennek értékelése során felbecsüljük a nyolc égtáj felől érkező qi minőségét, ami szükség esetén tanácsaink segítségével javítható.

A fontos helyiségeket külön-külön megvizsgáljuk. Az adott helyiségben uralkodó energiaminőségeknek megfelelően funkcióváltást javaslunk, ha az a családfő és a többi lakó számára az eredetinél kedvezőbb. Az egyszerű javaslatok mellett szükség lehet nagyobb átalakításokra is, de elsősorban mindig a költségkímélő megoldásokat vesszük számba.

Javaslataink megvalósításának eredményeképpen többek között a következő változásokra számíthat:

 • kellemes környezet alakul ki otthonában
 • javul az Ön és családja egészsége
 • növekszik motivációja és a kreativitása
 • megnő a pozitív társas kapcsolatok megteremtésének esélye
 • fejlődik a tanulási készség
 • megelőzhetők a pereskedések és balesetek
 • javulhat anyagi helyzete

Az üzleti életben

A tradicionális Feng Shui alkalmazása egyértelmű üzleti stratégiai előnyt jelent egy üzlet vagy vállalkozás esetében.

Iroda

Miben nyilvánul meg ez az előny? A profit és a forgalom növekedésében, az ügyfélkör bővülésében, de minimum a beruházás megtérülésében, hisz enélkül nyilván nem érné meg a ráfordítás.

Az általunk alkalmazott technika révén további előnyökhöz juthat a cég:

Kezdjük a cég „fejével”, aki kiemelkedő elbánást igényel a Feng Shui szerint. A vezető megfelelő tartózkodási helyének meghatározása az irodán belül, valamint szobájának kedvező el- és berendezése elengedhetetlen a jó üzletmenethez, hisz így kap támogatást a számára megfelelő energiáktól. Ez egyben hozzájárul a stresszmentes munkahelyi légkörhöz. Ugyanez érvényes a különböző részlegek döntéshozó vezetőire, különös tekintettel a pénzügyi vezetőre.

A produktivitás növekedése szempontjából fontos az alkalmazottak elégedettsége, és jó egészségi állapota. A munkatársakat a nekik, és tevékenységüknek megfelelő helyre ültetve a termelékenység fokozódik, csökken a hiányzás, javulnak az interperszonális kapcsolatok.

Már használatban lévő üzlethelyiség illetve iroda esetén a felmérés során feltérképezhetőek, és a megfelelő javaslatok megvalósításával enyhíthetők az esetleges nehézségek.

Hatalmas külföldi cégek kovácsoltak már stratégiai előnyt, szakmai sikereket a Feng Shui bölcsességéből. Gondolta volna, hogy pl. Donald Trump, a Citibank, a Coca Cola Company, a Disney Studios a Feng Shui szakértőinek bevonásával építették fel birodalmukat?A tanácsadás folyamata

A tradicionális Feng Shui-t alkalmazó szolgáltatásunk a magán- és üzleti szférára vonatkozóan az alábbi lehetőségeket foglalja magában.

Felújítási tervek

Magánszféra: telekkiválasztás, építkezés előtti és tervezési tanácsadás, vásárlást megelőző ingatlanfelmérés, meglévő lakóépület felmérése.

Üzleti szféra: telekkiválasztás, építkezés előtti és tervezési tanácsadás; irodák, üzlethelyiségek, üzletközpontok, oktatási és egészségügyi intézmények, vendéglátó-egységek, ipari létesítmények telepítését megelőző konzultáció; üzlethelyiség kiválasztása, vásárlás előtti felmérése.
A TANÁCSADÁS LÉPÉSEI:

 • Kapcsolatfelvétel, időpontegyeztetés
 • Adatgyűjtés – a felméréshez elengedhetetlenül szükséges az épület pontos, méretarányos alaprajza, az építkezés befejezésének éve és a lakók vagy dolgozók pontos születési adatai.
 • Helyszíni szemle, mérés – a tanácsadó feladata, hogy a Feng Shui iránytű (Luo Pan) segítségével pontosan meghatározza az épület homlokzati irányát, és megvizsgálja az épületet érő hatásokat.
 • Az elemzés elkészítése – a Repülő Csillag diagram felállítása, az adatok kiértékelése.
 • Konzultáció – javaslatokat teszünk a megfelelő berendezésre, az íróasztal, ágyak elhelyezésére, a színek használatára, a helyiségek kiosztására.
 • Változások követése – a javaslatok megvalósításából származó eredmények és a szükséges korrekciók megbeszélése.

TÁVTANÁCSADÁS – „OLCSÓ és GYORS, de PONTOS és MEGBÍZHATÓ”

A távtanácsadás választásával Ön egy új izgalmas lehetőséget kap azzal, hogy bevonjuk a tanácsadói munkánk adatgyűjtési fázisába. Azt is mondhatjuk, Ön lesz a szemünk.

A közös munka fejében Ön kevesebbet fizet, mert nem terheli a kiszállás költsége.

Időt takaríthat meg, mert a kért adatok beérkezését követően gyors, hatékony és pontos módszerünknek köszönhetően, hamarabb hozzájut szakvéleményünkhöz, amelyet e-mailben küldünk el Önnek.
A felmerülő kérdéseit igény szerint e-mailben, telefonon vagy Skype-on megbeszéljük.
A módszer hátránya, hogy személyesen nem találkozik tanácsadónkkal.

A tanácsadáshoz szükséges adatok, melyekre mindenképpen szükségünk van:

 • pontos cím
 • méretarányos, tájolt alaprajz
 • helyszínrajz
 • kitöltött kérdőívünk, mely többek között tartalmazza a lakók születési adataira, a pontos építési időre (év) és a nagyobb felújítások felsorolására (év szerint) vonatkozó kérdéseket

Kérjük, a fenti dokumentumokat e-mailben vagy postán küldje el számunkra!

A távtanácsadás sikerességét növelheti, ha képeket is küld:

 • az épület közvetlen környezetéről
 • az épületről
 • a lakásról (bejárat, szobák, konyha, lépcső, terasz... stb.)

A fentebb felsorolt adatok hiányában a távtanácsadás nem kivitelezhető.
A távtanácsadást GPS koordináták segítségével végezzük. Amennyiben az adatbázisban nem szerepel az Ön települése, illetve lakása, a távtanácsadás nem kivitelezhető. (Erről a pontos cím közlése után tudjuk tájékoztatni.)
A hiányos vagy pontatlan adatközlésből származó tévedésekért a tanácsadót felelősség nem terheli.

Vissza a tanácsadáshoz