Gyakran kérdezik tőlünkTanácsadóinktól kérdeztékHogyan tudhatom meg, hogy a választott tanácsadó a tradicionális Feng Shui-t alkalmazza-e?

Első lépésként magát a tanácsadót kell megkérdezni, a Feng Shui melyik ágát gyakorolja, hol, kinél és mennyi ideig tanulta. Ha a válasza „klasszikus”, „tradicionális” vagy „autentikus” Feng Shui, esetleg „Repülő Csillag”, akkor valószínűleg jól választottunk. Ha azt válaszolja, hogy a Forma Iskola, az Iránytű Iskola vagy a BHS Iskola módszereit alkalmazza, illetve felsorolja az életterületek megnevezéseit (család, egészség, utazás stb.), akkor biztosak lehetünk benne, hogy nem tradicionális Feng Shui tanácsadóval állunk szemben.

(Módszerünket nem lehet néhány hétvégés tanfolyamon elsajátítani. Hosszú évek kitartó munkájával és tapasztalatával készül fel a tanácsadó a hatékony segítségnyújtásra.)

Második lépésként kérdezzük meg, milyen adatokra van szüksége a felméréshez. A tradicionális Feng Shui tanácsadónak elengedhetetlen a méretarányos alaprajz, az épület pontos tájolása – amit saját maga hajt végre speciális iránytűjével, melynek kínai neve Luo Pan –, illetve építési ideje, valamint a lakók születési adatai. Ha ezek közül akár csak az egyik nem szerepel válaszában, biztosak lehetünk benne, hogy ebben az esetben sem a tradicionális Feng Shui képviselőjével állunk szemben.

Van-e a Feng Shui-nak köze a valláshoz vagy a babonákhoz?

A Feng Shui nem rendelkezik vallásos háttérrel. A taoista filozófia elveivel mutat közös gyökereket, ahogy sok más kínai tudomány is, mint pl. az akupunktúra. A nyugaton elterjedt babonákon alapuló „irányzatok” megtévesztő elképzelést sugallnak a valódi Feng Shui-ról. Vallási, illetve egyéb, a szívünknek fontos jelképet vagy szimbólumot bárhol elhelyezhetünk a lakásunkban, de ennek saját hitvilágunkhoz sokkal inkább köze van, mint a Feng Shui-hoz.

A Feng Shui közelebb áll a tudományhoz. Metafizikai alapjainak köszönhetően ezt a kétkedők kétségbe vonhatják, azonban ha alaposan figyelünk, óhatatlanul felismerjük a Feng Shui princípiumait, azaz a természet alapvető törvényszerűségeit környezetünkben. A Feng Shui-ban tetten érhetjük a következő tudományágak megnyilvánulását: matematika, kvantumfizika, asztronómia – csak hogy néhányat említsünk.

Ha a tradicionális Feng Shui nem használ szimbolikus tárgyakat, mit keres az eszközök között a korsótök (calabash)?

A Feng Shui tárgyak egyike az ősi mesterek által is használt dísztök, kínai nevén Wu Lu (latinul: Lagenaria Siceraria). Alkalmazása sokak számára érthetetlennek tűnhet és babonaságra utalhat, ám ez a kételkedés eloszlatható, ha megvizsgáljuk, hogy dupla gömb alakja és aranysárga színe erőteljesen megjeleníti a fém elemet, amely az Öt változó állapot tana szerint gyengíti a föld elemet. Ez azért jelentős, mert a föld elemhez tartozó egyik – akár betegséget is okozó – energiaminőség hatását csökkenti. Ennek a kölcsönhatásnak a magyarázatát a Változások Könyvében (Yi Jing, Ji King, I Ching) a hexagramok értelmezésében találjuk meg.

Hova tehetek tükröt a lakásban?

A legtöbb Feng Shui szakértő egyetért abban, hogy a hálószobában kerülni kell a tükrök és minden más tükröződő felület alkalmazását, nyugodt pihenésünk érdekében.

A hiedelmekkel ellentétben, a ma használatos tükrökkel és bagua tükrökkel nem lehet a gazdagságot lakásunkba vonzani, nem állítják meg a felénk irányuló ártó, sha qi-t, nem pótolható velük a lakótér hiányzó része, és nincs démonűző hatásuk sem. Mivel a tükör csak a fénysugarakat képes visszaverni, és a fényenergia csak egy része a qi-nek, olyan esetekben alkalmazzák, amikor a kedvező hatású yang qi-t más eszközökkel nem lehet aktivizálni.

Megfelelő a helyiségek világosabbá tételére, szűk terek optikai növelésére vagy egy terület aktivizálására. A tükör reflektálja az azzal szemben lévő területet, tehát úgy kell elhelyezni, hogy a kedvező energiát hozza be oda, ahol szükséges.

Lehetek-e gazdag a Feng Shui segítségével?

A segítségével igen, de nem a Feng Shui tesz gazdaggá. A Négy Pillér sorselemzéssel megismerhetők az egyén lehetőségei a pénzügyek tekintetében, a Feng Shui-val pedig megteremthető egy egészségesebb, nyugodtabb, inspirálóbb környezet, ami támogathatja a pénzügyek bonyolítását. Fontos azonban, hogy boldogulásunk érdekében a megfelelő konkrét lépéseket saját magunknak kell megtennünk, a Feng Shui kizárólag a hátteret biztosítja mindehhez.

Alkalmazható-e a Feng Shui 5000 éves módszere a XXI. században is?

A Feng Shui alapelvei (a Yin-Yang, az Öt változó állapot stb.) időtlenek. A cél máig változatlan: az egyensúly és a harmónia megteremtése. A gyakorlati alkalmazás azonban nyilvánvalóan a modern kor követelményeihez kell hogy igazodjon. A mai építészet és lakberendezés hatékonyan egészíthető ki a Feng Shui módszerével.

Igaz, hogy a Repülő Csillag módszerében csak a havi rendszerességgel végzett átalakításokkal érhetünk el eredményeket?

Semmi esetre sem. A Repülő Csillag módszer a Feng Shui technikák közül a legmagasabb szinten nyújt segítséget. Rendeltetése nem életünk megnehezítése, hanem az, hogy a lehetőségeinkhez mérten a legharmonikusabb környezetet teremtsük meg. A tanácsadás során a legfontosabb az épület alap harmóniájának megteremtése, valamint az évente változó energiák kezelése. Mivel az energiák időben (minden pillanatban) változnak, ezért havi, napi, akár óra és perc pontossággal is elkészíthető a Repülő Csillag diagram, de ennek nincs sok értelme, mert komoly keveredést eredményezne. A diagram havi értékelése lehetőséget ad arra, hogy az átmenetileg kedvezőbb és kedvezőtlenebb időszakokra is felkészülhessünk, illetve figyeljük az összefüggést az életesemények és a havi változások között.

Létezik olyan, hogy a Feng Shui nem működik?

A Feng Shui mindig „működik”, de nem biztos, hogy az adott épületben élők teljes mértékben tudják hasznosítani. Ez a lakók és az ingatlan közötti kapcsolaton múlik, amit a Xuan Kong Da Gua módszerével lehet megvizsgálni.

Minden, a Feng Shui szempontjából beteg házat lehet orvosolni?

Sajnos előfordul, hogy a betegségre nincs orvosság. Minden esetben egyedileg kell felmérnünk az orvoslás lehetséges módját és a kivitelezés lehetőségeit. Ha pl. az ajtón belépő qi negatív hatású, és nincs lehetőség az ajtó áthelyezésére, a megfelelő korrekciók elvégzésével is csak az okozott károkat csökkenthetjük. Ez csak tüneti kezelés, hisz az ok megszüntetésére nincs lehetőségünk. Az ártó qi hatása csökkenthető, de negatív természetét teljes mértékben pozitívvá változtatni a Feng Shui segítségével sem lehetséges.

A szárazvirágok balszerencsét hoznak?

A szárazvirágok, amíg a színük nem fakul meg, nem piszkolódnak el, nem öregszenek el, hatásos díszei lehetnek a lakásnak. Ellenkező esetben ne habozzunk megválni tőlük, mert kedvezőtlen hatású, sha qi-t árasztanak.

Szükség van rendszeres tértisztításra ahhoz, hogy a Feng Shui működjön?

Nincs, hiszen a tradicionális Feng Shui hitünktől és vallásos nézeteinktől függetlenül is működik, akárcsak az akupunktúra. Új lakásba költözve a tisztító festés és az átalakítások mellett aki igényli, saját hite szerint végezzen tértisztítási ceremóniát.

Úgy tudom, nem minden háznál állapítható meg, hogy melyik a homlokzati oldal, igaz ez?

Vannak olyan kivételes esetek, amikor elég nehéz megállapítani egy ház homlokzati irányát, de egy tapasztalt tanácsadónak rendelkezésre állnak azok a viszonyítási pontok, melyek alapján biztonsággal meg tudja ezt határozni.

Milyen színűre fessem a falakat?

Általában a natúr- és a pasztellszínek minden helyiségben megfelelőek. Kerüljük a manapság nagyon divatos harsány színeket, főleg a pirosat, a narancsot és a bordót alkalmazzuk kis felületen, míg nem tudunk Feng Shui tanácsadóhoz fordulni, aki a felmérés alapján meghatározza, hogy melyik helyiségben milyen szín a legmegfelelőbb.

Hogyan aktivizálható a „gazdagságsarok”?

Amikor a népszerű Feng Shui gyakorlatát követve pénzérmékkel, háromlábú békával és egyéb „feng shui szimbólummal” erősítjük az ún. „gazdagságsarkot”, akkor tudatunk pozitív programozásával rövidtávon javíthatunk anyagi helyzetünkön - ez is egy módszer. Hosszú távon eredményesebb a magasabb szintű irányzatnak megfelelően bánni fizikai környezetünkben a jólétünkért felelős qi-vel. A tradicionális Feng Shui szerint „gazdagságsarok” nem létezik, ahogy a többi „életterület” sem jelölhető ki. A nyolc égtáj felől érkező energiaminőségek közül néhány a lakók anyagi jólétére gyakorol hatást. A berendezés megfelelő kialakításával, az oda illő színek használatával segíthetjük, a megfelelő helyen elhelyezett csobogóval aktivizálhatjuk a pozitív hatást.Tanácsadóinktól kérdezték

Magányos szívek társasháza

Egy kedves hölgy ügyfelünk azzal a kéréssel keresett meg minket, hogy lakást szeretne vásárolni, de a kiválasztott lakással kapcsolatban fenntartásai, vannak.

A hölgy nagy hangsúlyt fektet a jó párkapcsolatra, ezért tartotta fontosnak, hogy az új lakás feng shui szempontból támogassa ezt a törekvését.

Ilyen esetben kiemelten fontos, hogy az aktuális 20 éves periódus uralkodó yin típusú energiája, mely az emberi kapcsolatokért felelős, megfelelő támogatást kapjon. Ebben az esetben ezt a központban találjuk, amely szerencsésen, harmonikus alaprezgésével kedvező hatást fejt ki az egész ház energetikai rendszerére.

A következő lépésként megvizsgáljuk, milyen környezetben vannak azok az energiák, amelyek a meglévő, esetleg kifejezetten karmikus párkapcsolati gondok során súlyosbíthatják a problémákat. Miben nyilvánulhat meg ezeknek az energiáknak a hatása? Egyrészt valószínűsíthetik a futó kapcsolatok, románcok nagyobb esélyét, másrészt nehezíthetik a kapcsolatok kialakítását, egyenesen visszahúzódóvá, magába zárkózóvá tehetik az illető személyt.

A szóban forgó lakás egy 2 szintes társasházban található; s a lakókkal kapcsolatos érdeklődésünkre a hölgy – maga is csodálkozva – elmondta, hogy a házat csaknem kizárólag egyedülálló vagy elvált nők lakják!

A ház 1986-ban épült, a homlokzata dél-keleti irányba néz. Az alábbi képen látható a ház energetikai térképe:

A ház alaprezgése harmonikus, mégis feltűnik, hogy a párkapcsolatért és a kommunikációért felelős energiák diszharmonikus kapcsolatban vannak jelen a ház nagy részén. Ez azt jelenti, hogy ezek az energiák nem tudják pozitív, segítő hatásukat kifejteni. Képletesen szólva: rossz társaságba keveredve érkeznek a házhoz, így jó tulajdonságuk helyett a rosszat fogják megmutatni. Ez pedig mindabban megnyilvánulhat, amit fentebb leírtunk .

Természetesen az egyes lakásokban ezek a hatások az ott élőkre egyedileg hatnak, nem lehet általános következtetéseket levonni, mégis úgy tűnik itt egy speciális helyzet alakulhatott ki.

A lakás energiatérképét is tanulmányozva nyilvánvalóvá válik, hogy a bejáratnál a párkapcsolatok szempontjából kedvezőtlen hatású energia uralkodik.

Elmagányosodást is jelezhet az egyik hálószoba, és veszekedést, pereskedést a másik hálószoba képlete, amelynek hatására kiéleződhetnek a viták, előtérbe kerülhetnek férfi és nő közötti konfliktusok.

Amennyiben a külső környezet ezeket a kedvezőtlen hatásokat támogatja, sajnos a feng shui orvoslások eredménye sem biztosíthatja a harmónia helyreállítását.

Vajon mi választjuk a lakást, vagy a lakás választ minket?

Sokszor tapasztaljuk, hogy ügyfeleink olyan lakást választanak maguknak, ahol a problémájuk is tükröződik az adott ingatlan energiáiban. Volt olyan ügyfelünk, aki szintén lakást keresett, és rengeteget meg is nézett, melyek közül a többség nagyon is megfelelt volna neki. A lakásokat feng shui szempontból vizsgálva viszont látható volt, hogy olyan energia mintázatú lakásokat „választott”, melyek az életének kritikus területein inkább kihívás elé állítja, semmint támogatja a probléma megoldásában.

Nagy segítséget nyújthat a feng shui tanácsadó, aki objektíven méri fel a kiválasztott hely előnyös és hátrányos tulajdonságait, a tények ismeretében javasolja vagy éppen megfontolás tárgyává teszi a kiválasztott ingatlan megvásárlását.

Nemrégiben költöztünk az új házunkba, amely „L”alakú. A hiány éppen a szerelem, házasság területére esik. Boldog párkapcsolatban élek, de félek, hogy a ház rossz adottsága miatt megromlik a viszonyunk. Mit tehetnék ennek elkerülésére?

(a kép illusztráció, forrás: www.nebraska.hu)

Személyre szóló tanácsot csak konkrét adatok birtokában és helyszíni szemle után tudunk adni , így egyenlőre szeretnénk megnyugtatni, hogy önmagában a ház alakja miatt nem romlik meg a kapcsolatuk, viszont az ettől való félelme gyanakvóvá, feszültté teheti és így saját gondolataival táptalajt adhat annak.

Az „L” alakú épületek energetikai szempontból nem tekinthető teljesen kiegyensúlyozottnak, de ha a középpont még az épületen belül található, nem olyan nagy a probléma.

A tradicionális feng shui felmérés során megállapítjuk, hogy a nyolc égtáj felől érkező qi egymásra hatásából az Önök számára mely helyek és helyiségek a legkedvezőbbek.

Amennyiben az a hiányzó terület egy olyan szektorban található, amelynek energia kombinációja kedvezőtlen hatást gyakorolhat az Önök életére, akkor még szerencsésnek is mondható ez a helyzet. Ha az Önök számára kedvező energiájú területet veszi el, akkor arra kell törekedni, hogy a lakás más részén a nyugodt pihenéshez és az aktív tevékenységhez megfelelő helyet keressünk.

Van egy 110 literes akváriumom, ami jelenleg használaton kívül van, de szeretném beüzemelni, semmi konkrét céllal, de a megfelelő gazdagság sarokba helyhiány miatt nem tudom elhelyezni. Tehetem-e máshová, vagy ezzel nem teszek jó?

Ne aggódjon, hogy nincs helye a gazdagságsarok területén az akvárium számára! A tradicionális Feng Shuiban nem különböztetünk meg életterületeket. Teljes elemzés hiányában azt tudjuk tanácsolni, hogy az akváriumot bárhol is helyezi el, fedje le, és figyelje történik-e valamilyen változás az Ön vagy családja életében. Ha bármilyen kedvezőtlen események (viták, párkapcsolati, egészségügyi problémák) jelentkeznének az üzembehelyezést követő 1-6 hónap alatt, és ezek tartósan fennmaradnának, vagy gyakran ismétlődnének, elképzelhető, hogy kedvezőtlen hatású energiát mozgatott meg az adott helyen. Ekkor szükséges lehet az áthelyezése.

Lehetőség szerint ne tegye a hálószobába vagy legalább estére minden elektromos készüléket áramtalanítson (különös tekintettel a vízforgató-levegőztetőre) és tartsa mindig tisztán.

Tévhit az, hogy páratlan számú hal legyen az akváriumban és legyen egy fekete is közöttük. Ez egy kínai hagyomány (babona) alapján került a nyugati köztudatba.

Sok sikert és örömet kívánunk!


Vissza a kincstárhoz.