2012 - A Sárkány éve

Február 4-én köszönt be a jang Víz – Sárkány (jang Föld, jin Fa, jin Víz) éve.
Ez az év bizonyára felfokozott érzelmeket és cselekedeteket hoz asztrológiai jegyektől és nap mesterektől függetlenül is, hiszen – tévesen értelmezve - erre az évre „jósolja” a maja naptár a „világvége” eljövetelét, ami az egész világot lázba hozza és- a közön forgó e-maileket és az általános hangulatot elnézve - félelmet kelt. Mi szeretnénk azokhoz csatlakozni, akik ezt a romboló téveszmét próbálják kompenzálni a világban.

A Sárkány természete dinamikus, gyorsaság és változás jellemzi. Ebben a jang minőségű évben valószínűleg minden nagyon hirtelen fog történni. Készüljünk fel a meglepetésekre, amelyek lehetnek kellemesek és kellemetlenek egyaránt. Előrelátó tervezéssel, minden eshetőségre felkészülve biztosabban megcélozhatjuk a sikert. Ennek hiányában könnyen megeshet, hogy egy váratlan helyzetben meghozott rossz döntés miatt teljes kudarcot vallunk. A Sárkány ugyanis a „mindent vagy semmit” elvét aktualizálja.

Nézzünk egy kicsit a Sárkány „mögé”!

A 2012-es év ajang Víz és a jang Föld konfliktusát hordozzamagában. Mivel sokakat foglalkoztatnak a természeti katasztrófákat kilátásba helyező jóslatok, lássuk, mit tükröz ennek a két elemnek az ellentéte. A jang Víz a „nagy”, „aktív” víz, tehát gondoljunk az óceánokra, a folyókra, bő esőzésekre, egyáltalán a nagy mennyiségű vízre. A jang Földa hegy, hegyvidék, nagy kőszikla, maga a föld a lábunk alatt. A jang minőség mozgást és gyorsaságot jelent. Bizonyára áradások (olvadások), cunamik, hatalmas esőzések, havazások, lavinák képe jelenik meg mindenki fejében.

A Sárkányt a Víz raktárának is szokták nevezni, mivel a Sárkány törzsben rejtett elemként a Víz is jelen van. Az év ágán lévő jang Víz képes felszínre hozni ezt a mélyen rejtett vizet, ami feltartóztathatatlan víz képét sejteti, de „folyékony” értelemben földmozgásokat, vulkánkitöréseket is kilátásba helyez. Ami az ember számára katasztrófa, a Föld számára egy szükséges átváltozás, amire részben azért is szüksége van, mert az ember mostohán bánt vele az elmúlt évtizedek során.

Ebben az évben a Víz fontos szerepet kap életünkben. Azok az ágazatok, amelyek a Víz elemhez kapcsolódnak, kiaknázhatják eddig „rejtett” lehetőségeiket is (kommunikáció, utazás, turisztika, hajózás, közlekedés, tanítás, újságírás, gyógyítás… stb.). A világot hihetetlen mennyiségű információ árasztja el, amiből a Vizet zavarossá tévő Föld miatt nehezen tudjuk kiválasztani az igazat. Újabb értékek, újítások, vallási és spirituális irányzatok jelenhetnek meg. Valószínűleg mély bölcsességet tartalmazhatnak, de legyünk óvatosak és figyeljünk felerősödő intuíciónkra.

A Víz elem jelképezi a mélységet, a sötétséget és a félelmeket is. Használjuk ki ezt az évet, hogy felszínre kerüljön mindez, és szembenézzünk, leszámoljunk vele. A pozitív Víz a szabadságot, a szeretetet, a segítőkészséget, bölcsességet, a gyógyító erőket is jelenti. A Víz ág segíti felszínre hozni a jót és a rosszat is, rajtunk áll, hogy mit kezdünk vele. A Sárkányhoz még ma is a hatalom és a bölcsességenergiája kapcsolódik. Segíteni fog, hogy a számunkra helyes utat válasszuk. Asok Víz alámossa az amúgy stabil természetű Földet, ezért a mezőgazdaság, az ingatlanpiac, az építőipar és a többi Földhöz társítható ágazat, foglalkozás valószínűleg ingoványos évet fog megtapasztalni. A Föld valaminek a központját, egy szervezet központi helyét, a vezetőket is jelenti; valószínűleg gondba kerül a jelenlegi vezetés (legyen az politikai, társadalmi vagy gazdasági) világszerte, helyzete instabillá válik.

Az biztos, hogy ez a jang év mindannyiunk számára sokkal mozgalmasabb lesz, a tavalyi jin év lassúbb üteméhez képest. Mivel egyéni harmóniánk az első, amivel hozzájárulhatunk a világban zajló folyamatok pozitív kimeneteléhez, vizsgáljuk meg, hogyan alakul ez az év a különböző Nap Mesterű személyek számára a Négy Pillér szerint és mit tanácsolhatunk, hogy ezt az évet is kiegyensúlyozottan, és elégedetten zárják.

Emlékeztetőül: a Négy Pillér szettben a Nap Mester a nap pillérének felső karaktere, azaz a személy születésének napján uralkodó jin vagy jang minőségű elem (Fa, Tűz, Föld, Fém, Víz), az ún. Égi Ág, mely a személy jellembeli sajátságait, alapkarakterét jelenti. A többi elem szerepét a képletben hozzá viszonyítva határozzuk meg, és értékeljük. Ha nem tudja, mi a Nap Mestere, írja be a Kincstárban található kalkulátorba a születési adatait.

Nézzük meg először, mit hoz ez az év a Föld Nap Mester számára! A Sárkány a Párhuzam energiáját teszi időszerűvé számukra. Hogy a Párhuzam a barátokat, a segítőket, az üzlettársakat jelenti-e vagy épp a konkurenciát, az attól függ, hogy a Föld a Négy Pillér képletre kedvező hatással van-e. A Föld hónapban és a nyáron születetteket óvatosságra intjük, válasszák gondosan üzleti partnereiket és gondolják meg, kinek adnak kölcsön. A Föld személy számára a Víz a Gazdagság elem, ami jó pénzkereseti lehetőségeket hozhat. Hogy ki mire számíthat, az függ a Nap Mester erejétől, a Négy Pillér struktúrájától és az aktuális 10 éves szerencseperiódustól is.

A Föld Nap Mesterek számára – legyen szó férfiről vagy hölgyről – a Sárkány románcot hozhat, de hogy ebből lehet-e tartós kapcsolat, az a teljes Négy Pillér szettől függ. A házasságban élő urak 2012-ben legyenek óvatosak, ne kockáztassák egy kalandért a családi harmóniát. Helyette próbáljanak több és tartalmasabb időt a párjukkal tölteni, csempésszék be újra a romantikát meglévő kapcsolatukba. A magányos férfiak ebben az évben megtalálhatják életre szóló társukat.

A Fém Nap Mester számára az uralkodó Föld energia az Erőforrás, mely időszerűvé teszi az önképzést, a továbbtanulást. Egyben aktuálissá teszi az otthonról, a munkahelyünkről, vagy a társadalomból származó támogatást, tanácsokat is. Ha a Nap Mester erős, ez az Erőforrás már túl sok lesz, így gondosan ki kell szűrni a jó tanácsokat a kéretlen, összezavaró javaslatok közül.

Az Erőforrás a tudást, a gondolatainkat, a velünk született bölcsességünket is jelenti. Még több belőle már hajlamossá teszi a Fém Nap Mestert arra, hogy fejben túlkombinálja a dolgokat, amitől aztán elbizonytalanodik, kételkedik, összezavarodik.

Mindazoknak, akikre a Föld ily módon negatívan hat, azt tanácsoljuk, ne elmélkedjenek túl sokat. Lépjenek a tettek mezejére, próbálják megőrizni a fókuszt és mondjanak nemet, amikor úgy érzik, már túl sok jóindulatú „támogatást” kapnak.

A Víz a Fém elemű Nap Mester Teljesítménye, ami a cselekedeteinket, a fellépésünket jelenti, melyek most a külvilág számára nyilvánvalóak lesznek. Rengeteg lehetőségük adódik a tehetségük megmutatására. A Nap Mester erősségétől és minőségétől függően a fellépés eredményeként kapott visszajelzés lehet pozitív, de visszatetszést is kiválthat.

A Víz Nap Mesterek számára az idei Föld törzs a Hatalom energiáját teszi időszerűvé, melyet főként a télen születettek tudnak a javukra fordítani. A Föld munkalehetőséget hozhat, segítheti őket feljebb lépni a ranglétrán, vagy a frissen szerzett pozíció megtartásában. Víz Nap Mesterű hölgyek számára az uralkodó Föld időszerűvé teszi egy harmonikus és tartós kapcsolat lehetőségét. Érdemes ebben a gyenge Víz Nap Mesterrel rendelkezőknek a barátaikra hagyatkozni, akik most valószínűleg a megfelelő személlyel hozzák össze őket.

A Víz az év ágán a barátok vagy a versenytársak megjelenését hozza, akikkel most sok időt töltenek majd. Akiknek kedvező eleme a Víz, azok barátokra számítsanak, akiknek kedvezőtlen eleme azoknak meggyűlhet a baja a „barátokkal”, testvérekkel. Óvakodjanak a kölcsönkérőtől, vagy ne számítsanak rá, hogy visszakapják a pénzüket, körültekintőenválasszák ki esetleges üzlettársaikat!

A főként tavasszal született, erős Fa Nap Mesterek rengeteg lehetőséggel számolhatnak ebben az évben, hogy növeljék bevételeiket, mivel a Föld a Gazdagság elemét teszi aktuálissá számukra. Akinek van felesleges pénze, bátran gondolkodhat befektetésben, elsősorban természetesen azokba az ágazatokba, amelyeket a cikk elején soroltunk fel.

A Vízzel kapcsolatos pénzügyi akciók beindításához azonban ne válasszanak január, április, július és október hónapokat, mert akkor már túl erőslesz a Föld energiája, ami akadályozza a Vizet. Ezek a pénzügyeiket tekintve szerencsés férfiaka szerelmi életük terén is pozitív változásokra számíthatnak. A házasságban élők számára az tanácsolható, hogy a figyelmük fókusza inkább a pénzkeresésen legyen. A gyenge Fa Nap Mester számára az uralkodó Föld energia körültekintő pénzkezelést tesz indokolttá, és az urak számíthatnak némi bonyodalomra a hölgyekkel kapcsolatban. A jang VízErőforrás a fának, így ez támogatókat, segítőket, mentorokatjelez, valamint az egészséggel, tanulással, tudással kapcsolatos lehetőségek realizálódását, kiaknázását.

A feljebbvalóktól vagy az otthonról jövő támasz, illetve a megszerzett vagy velünk született tudás most jól hasznosítható, önbizalmunk is növekedhet általa, de ha az Erőforrás mennyisége túl sok, már képes gátolni az időszerű cselekvést is.
Akinek kedvező eleme a Víz, számíthat ahasznos és prosperáló támogatásra, akinek viszont nem kedvez a sok Víz, úgy érezheti, hogy rossz tanácsokkal halmozzák el, vagy nem tudja elfogadni az idősebbek, feljebbvalók véleményét. Ez pedig nem segít komoly döntések meghozatalában, sőt, rossz döntés is lehet az eredmény.

Az ötödik, egyben az utolsó típus a Tűz Nap Mester. Az ő számukra ez az év meglehetősen kimerítő lesz. A Föld és a Víz egyaránt gyengíti a Tűz Nap Mestert, akinek a támasza a Fa, ami szerencsére megtalálható a Sárkány törzsben. A gyenge Tűz Nap Mestereknek az őket érő terhelés miatt vigyázniuk kell az egészségükre.
A Föld a Tűz Nap Mester számára a Teljesítmény, ami ez esetben sok munkát jelent, de kevés elismeréssel. A tehetségüket azonban mindenképp érdemes ápolniuk, akár észreveszi a külvilág, akár nem. A Víz-Hatalom egyrészt jelenthet erőt próbáló stresszhelyzeteket, és a felettesekkel kapcsolatos vagy munkahelyi gondokat. Viszont a nyáron születettek számára, akiknek sok és erős Tűz van a képletében, a Hatalommal kapcsolatos történések a karriert érintő pozitívváltozást is hozhatnak. A jinTűz Nap Mesterrel rendelkező hölgyek számára egy új kapcsolat lehetősége is felmerülhet, és valószínűleg nehéz lesz bármi másra koncentrálniuk. A jin Tűz urak a karrierjük építésével lesznek elfoglalva.
A jang Tűz Nap Mesterekhez a jang Víz ütközéssel érkezik. Hogy ez problémákat vagy kedvező fejleményeket hoz-e a karrier (nőknél a párkapcsolat) terén, az függ a teljes képlet minőségétől, struktúrájától.

Végül néhány tanács Nap Mestertől függetlenül:
Mindazok, akik a Majom, a Patkány vagy a Sárkány napján vagy évében születtek, számíthatnak arra, hogy szellemük szárnyalni fog ebben az évben. A Kutya évében születettek amellett, hogy a társadalomban, a munkahelyükön betöltött szerepükkel kapcsolatban is nagy változások elé néznek, körültekintően mozogjanak a világban, mert ez az év fizikai veszélyeket is hozhat a számukra; ha tehetik, kerüljék az utazást. Akik szeptember vagy október hónapban születtek, nagy valószínűséggel munkahelyi változásokra számíthatnak, sőt azoktóberi születésűekkel az is előfordulhat, hogy életük 180 fokos fordulatot vesz.

Ha életének valamely területével kapcsolatban útmutatásra van szüksége, konkrét segítséget a részletes Négy Pillér elemzés által kaphat.


Vissza az archívumhoz.