Bevezetés a feng shui rejtelmeibe - Galgahévízen

Augusztus 1-én Galgahévízen az Ökofalu kezdeményezés nyílt napján, a tudatosság jegyében meghirdetett programok között szerepelt a „Bevezetés a feng shui rejtelmeibe” című előadás. Hogyan is hozható kapcsolatba egy számunkra idegen, távoli kultúra „terméke” egy magyar ökofaluval, a tudatosságot és a fenntartható életet népszerűsítő nap programjával?

A kulcsot azok az univerzális érvényű természeti törvények jelentik, amelyekre a tradicionális feng shui alapelvei épülnek. Függetlenül attól, hogy Földünk mely részén élünk, a gravitáció mindenhol hat ránk. Hatnak ránk azok a törvények is, amelyek létezését a mai napig tudományosan nem lehet bebizonyítani, ám őseink oly szoros kapcsolatban éltek a természettel, hogy annak minden rezdülését értették és számunkra alkalmazható formulákba foglalták.

A feng shui alkalmazásakor törekszünk a szűkebb és tágabb életterünk tudatos alakítására annak érdekében, hogy a jólétünket biztosítsuk. Ezt a természetes környezetünkhöz alkalmazkodva tesszük, annak előnyeit és hátrányait megvizsgálva, mérlegelve alakítjuk ki az épített környezetünket.

A feng shui elveinek alkalmazása során a környezettudatosság és az életminőség javításának integrálása történik.

Mit érünk vele, ha felépítjük a házunkat a lehető legjobban eleget téve a fenntarthatósági követelményeknek, de benne nem lelünk nyugalmat és békességet?

Hiába táplálkozunk a lehető legegészségesebb módon, ha az életterünk, lakásunk, munkahelyünk energiái nem támogatnak.

Elképzelhető, hogy legnagyobb igyekezetünk ellenére is számtalan problémába ütközünk életünk több területén is.

A feng shuival egy tudatosabb életforma felé irányíthatjuk az életünket. Figyelmünk először a lakásunk ajtajáig terjed, de később rájövünk, hogy ezt a tudatosságot ki kell terjesztenünk térben és időben. Szükség van erre a lépére annak érdekében, hogy saját generációnk, és az utánunk következő is az új szemléletmóddal aktív részesévé váljon a tartósan fenntartható fejlődésnek pl. természeti erőforrásaink tudatos védelme, az energiatakarékosság megvalósítása, a környezetszennyezés helyett az újrafelhasználhatóság, a tudatos vásárlás, a tudatos táplálkozás által.

Végül nézzük, mit takar a fenntartható fejlődés fogalma?

„Az életminőség folytonos javítására való törekvés; a természeti erőforrások fenntartó használata, amelynek megvalósításához a társadalom környezet-tudatos és környezet-etikus magatartása szükséges; a környezetminőség megőrzése. Az életminőség magában foglalja az egészséget - a teljes testi, lelki és szociális jólétet -, s ehhez kapcsolódóan az anyagi jólétet, az egészséges környezeti feltételeket, a demokratikus jogokat, a biztonságot, a mindenki számára elérhető oktatást.”

További információ a nyílt napról: Ökofalu nyílt napja, Galgahévíz

Vissza az archívumhoz.