Kerüljük az összetűzést Jupiter hercegével!

A feng shui tanácsadók gyakran figyelmeztetnek arra, hogy melyek azok az irányok, amelyeket az újesztendőben jobb tiszteletben tartani építkezés, lakásfelújítás és kertépítés kezdetekor.

A kínai asztrológia összefüggései és számításai alapján határozzuk meg az évente változó irányokat.

2010–ben a megkülönböztetett figyelmet igénylő irányok:

  • Északkelet (Tai Sui)
  • Délnyugat (Sui Po)
  • Észak (San Sha)

A kép letölthető itt: Kincstár

A potenciálisan veszélyt jelentő irányok ismerete segítségünkre lehet abban, hogy előre megtervezzük a nagyobb aktivitással járó munkákat, a házon belül és kívül egyaránt. A megfelelő óvintézkedések segítségével megelőzhetünk számos kellemetlenséget.

Amennyiben mégis halaszthatatlan munkát kell végezni ÉK, DNy és É irányában, a munkálatok elkezdéséhez a legmegfelelőbb időpont meghatározható a dátumkiválasztás módszerével.

Tai Sui

Jupiter Nagyherceg, az év csillaga
Iránya: ÉK / 52,5° - 67,5°

A Jupiter Nagyherceg az év legerőteljesebb energiáját képviseli. Legjobb, ha nem zavarjuk meg a nyugalmát. A lakásban ezen a területen ne kezdjünk bele komolyabb felújítási munkába, a kertben ne végezzünk nagyobb földmunkát (tereprendezés, alapásás, fatelepítés).

Nem tanácsos az irányával szemben ülni. Törekedjünk arra, hogy ÉK-nek háttal üljünk, jutalmul megkapjuk támogatását.

Az idén ÉK iránya felől érkezik egy másik erős negatív hatású energia is, melyet a fantáziadús „betegség csillaga” névvel illetnek.

Ijedtségre azonban nincs okunk, amennyiben vigyázunk egészségünkre, körültekintően kezeljük pénzügyeinket és párkapcsolati nehézségeinket nyílt és őszinte kommunikációval igyekszünk megoldani.

Fontos, hogy lakásunknak ezen része a lehető legjobban legyen a feng shui módszereivel harmonizálva és a tradicionális orvoslási módszerek is megfelelő helyre kerüljenek.

Shui Po

Évtörő
Iránya: DNy / 232,5° - 247,5°

Az Évtörő elnevezés arra utal, hogy a Shui Po az év csillagával szemközt helyezkedik el. Nem erőteljes energia, de az idén együttáll az egyik legkedvezőtlenebb, föld elemű csillaggal. Ha a kettő iránya megegyezik, hatásuk összeadódik.

Amennyiben nem a megfelelő környezet fogadja őket kisebb-nagyobb problémák bekövetkezését segíthetik. Ezért körültekintőbben járjunk el, ha peres ügyeink vannak, fokozottabban óvjuk egészségünket és testi épségünket.

Kerüljük DNy irányában a zajos tevékenységeket. Ne bolygassuk a földet ásással, és itt se kezdjünk bele felújítási munkálatokba.

San Sha

Három Sha, a Három Gyilkos
Iránya: É / 322,5 ° - 37,5°

A Három Sha szintén egy erőteljes energiát képvisel. A tükörfordításból eredő vészjósló neve ellenére, egy olyan kedvezőtlen energiáról van szó, amely csak azok számára jelenthet problémát, akiknek a Négy Pillér képletében az általa jelzett elem kedvezőtlen.

Ennél az iránynál is azt javasolhatjuk, hogy próbáljuk meg elkerülni a nagyobb felújítási, átalakítási munkákat a házban és földmunkákat a kertben.

Annak ellenére, hogy erőteljes energiákról beszélünk, ezek nem hatnak egyformán mindenkire. A Négy Pilléres asztrológiai képlet összefüggéseinek ismeretében meghatározható, hogy melyek azok az irányok, amelyek valóban képesek negatív hatásuknál fogva problémákat okozni építkezés és felújítás során.

A mindennapokban arra mindenképp könnyen odafigyelhetünk, hogy

  • a Tai Suival, azaz az ÉK-i (52,5° - 67,5°) iránnyal, ne üljünk szemben,
  • a személyes energiaszámunk (gua szám) szerinti kedvező irányok valamelyike felé tekintsünk, ha íróasztalunkat helyezzük el, vagy akár tárgyaláshoz készülünk,
  • kedvező irányaink közül pedig válasszuk azt, amelyik egybe esik a Sui Po vagy a San Sha irányával, így pl. kedvezőbb pozícióból indíthatjuk üzleti tárgyalásainkat.

Vissza az archívumhoz.