A NÉGY PILLÉR ÉS A FENG SHUI KAPCSOLATA

A Négy Pillér abban segíthet, hogy az ember cselekedetei révén életútját magas színvonalon járja végig, míg a Feng Shui az ezt támogató harmonikus környezet kialakításához biztosítja a megfelelő eszközt.

Az életútelemzésben a Négy Pillér megmutatja, hogy melyik az a cselekvés, és milyen az az elemi környezet, ami hozzájárul az ember lelki-szellemi kiegyensúlyozottságához, illetve produktív tevékenységéhez. Segítségével megállapítható, hogy az idővel változó Égi energiák ezt hogyan befolyásolják.

A Feng Shui a megfelelő fizikai környezet megteremtésével járul mindehhez.

Az már bizonyára sokak számára elfogadható tény, hogy a látható és láthatatlan környezet, amelyben élünk, hatással van tetteinkre. A formák (látható) elsődleges befolyást gyakorolnak a házat érő yin és yang energiákra (láthatatlan), amelyek gondoskodnak a személyről passzív (pl. alvás, pihenés) és aktív (pl. mozgás, munka) tevékenység közben.
Hogy ezen energiák pozitív tulajdonságait hasznosíthassák a lakók, az ún. „Repülő csillagok”, a Négy Pillér képlet és a személy életenergia-számának összeegyeztetése szükséges a megfelelő energiaáramlás biztosításával.
Ezért fektetünk kifejezetten nagy hangsúlyt a környezeti formák megfelelő tanulmányozására és pozitív befolyásolására.

A Földi és az Égi energiák valóban nagy hatást gyakorolnak ránk. Talán úgy tűnik, hogy lehetőségeink behatároltak, de természetesen mindig van elég terünk a szabad cselekvésre, amely pozitív irányba, egy magasabb életminőség felé viszi sorsunkat.

Vissza az archívumhoz.